elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Sobota 24.08.2019
Jesteś tutaj:

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie  jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły, 
  • Szkolnego Systemu Oceniania.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Goleniów. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

 

Podstawowe akty prawne obowiązujące w szkole :

Statut

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin Wycieczek

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego vulcan

Ogólna klauzula informacyjna

Informacje o artykule

Data utworzenia: 01.01.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 223
Dodał:
Edytował: sc0170
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
10.05.2019
15:33:36
edycja
sc0170
Status prawny
10.05.2019
15:23:27
edycja
sc0170
Status prawny
10.05.2019
15:15:03
edycja
sc0170
Status prawny
10.09.2018
15:44:12
edycja
Administrator
Status prawny