elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 23.03.2023
Jesteś tutaj:

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 w Goleniowie  jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu Założycielskiego.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. ze zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu,
  • Zarządzeń Kuratora,
  • Zarządzeń Dyrektora szkoły,
  • Ramowego planu pracy szkoły, 
  • Szkolnego Systemu Oceniania.

 

Organem prowadzącym jest Gmina Goleniów. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.

 

 

Podstawowe akty prawne obowiązujące w szkole :

Statut 

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Regulamin Wycieczek

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego vulcan

Ogólna klauzula informacyjna

Procedury bezpieczeństwa

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: sc0170
Lista załączników: 8
Data wytworzenia informacji: 01.01.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2018
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2023
Liczba wyświetleń: 1630
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
15.03.2023
08:46:53
edycja
sc0170
Status prawny
15.03.2023
08:46:17
edycja
sc0170
Status prawny
03.02.2023
07:57:56
edycja
sc0170
Status prawny
03.02.2023
07:57:27
edycja
sc0170
Status prawny
17.10.2022
20:22:31
edycja
sc0170
Status prawny
17.10.2022
20:21:21
edycja
sc0170
Status prawny
12.04.2022
08:28:05
edycja
sc0170
Status prawny
12.04.2022
08:26:23
edycja
sc0170
Status prawny
06.04.2022
20:15:00
edycja
sc0170
Status prawny
06.04.2022
20:14:12
edycja
sc0170
Status prawny
02.09.2021
18:06:15
edycja
sc0170
Status prawny
02.09.2021
18:05:47
edycja
sc0170
Status prawny
02.09.2021
18:05:09
edycja
sc0170
Status prawny
02.09.2021
18:03:22
edycja
sc0170
Status prawny
01.09.2021
18:34:41
edycja
sc0170
Status prawny
30.08.2021
20:42:01
edycja
sc0170
Status prawny
22.06.2021
16:16:37
edycja
sc0170
Status prawny
22.06.2021
16:16:04
edycja
sc0170
Status prawny
25.01.2021
13:24:23
edycja
sc0170
Status prawny
30.10.2020
11:59:52
edycja
sc0170
Status prawny
30.10.2020
11:56:50
edycja
sc0170
Status prawny
10.09.2020
16:56:37
edycja
sc0170
Status prawny
10.09.2020
16:56:26
edycja
sc0170
Status prawny
25.08.2020
20:54:51
edycja
sc0170
Status prawny
25.08.2020
18:44:03
edycja
sc0170
Status prawny
02.04.2020
19:23:51
edycja
sc0170
Status prawny
02.04.2020
19:23:31
edycja
sc0170
Status prawny
12.01.2020
16:37:41
edycja
sc0170
Status prawny
09.01.2020
17:25:19
edycja
sc0170
Status prawny
09.01.2020
17:15:37
edycja
sc0170
Status prawny
22.09.2019
20:44:45
edycja
sc0170
Status prawny
22.09.2019
20:40:16
edycja
sc0170
Status prawny
22.09.2019
20:39:45
edycja
sc0170
Status prawny
22.09.2019
20:39:25
edycja
sc0170
Status prawny
22.09.2019
20:35:27
edycja
sc0170
Status prawny
10.05.2019
15:33:36
edycja
sc0170
Status prawny
10.05.2019
15:23:27
edycja
sc0170
Status prawny
10.05.2019
15:15:03
edycja
sc0170
Status prawny
10.09.2018
15:44:12
edycja
Administrator
Status prawny